ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙ

ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ

 Ιδρύσαμε την εταιρεία μας με τον διακριτικό τίτλο ‘Το Πατητήρι’, τον οποίο και υιοθετήσαμε ώς ετικέτα της πρώτης ΄σειράς΄ κρασιών μας.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

 

Το 2016 εντάξαμε τα κρασιά ‘Παπαγιάννης’, τα οποία χαίρουν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε).

ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΡΑΣΙΑ